Kadr Uçotu

AzFin Group > Xidmətlərimiz > Kadr Uçotu

Azfin Group hər şeyi idarə edən kadrların uçot sisteminin qurulmasını təmin edərək sizi aşağıda sadaladığımız işlərdən azad olmağa kömək edir. Belə ki, kadrlarla bağlı bütün uçot işlərinizi bizim peşəkar komandamıza etibar edə bilərsiniz. Bəzi kadr uçotu xidmətlərimizi sizə təqdim edirik.

1. Kadr işlərinin təhlili (analizi)
2. İşçilərin elektron qeydiyyatı
3. İşçilərin kadr sənədlərinin hazırlanması
4. Əmək müqavilələrinin tərtibat və təhlili
5. Əmrlərin, vəzifə təlimatlarının və digər normativ sənədlərin hazırlanması
6. Maddi məsuliyyət, xidmət və digər müqavilələrin hazırlanması