1C Müəssisə

AzFin Group > Xidmətlərimiz > 1C Müəssisə

AzFin Group şirkətinizin maliyyə işlərinin avtomatlaşdırılma və sürətləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 1C sisteminin qurulması, işlənib hazırlanması, tətbiq edilməsi və sonradan nəzarəti ilə bağlı bütün xidmətləri sizə təklif edir. Belə ki, AzFin Group şirkətinin təklif etdiyi 1C sistemindən istifadə edərək işçilərinizin daha səmərəli işləməsini təmin edə bilərsiniz.